Normal ⛵

Ocak 2021

Yeni Normali Neden Sevemedik?

Amerika Psikoloji Derneği (APA) normali; standart, tipik veya sağlıklı kabul edilenle ilişkili olan şeklinde tanımlıyor ve ekliyor: ...