Bilinç

Aklımda Bilinçli Sorular

Aristoteles’in sanat anlayışının ikinci kavramı olan katharsis’in sözlük anlamı “arıtma, arınma, arındırma, saflaştırma, ...
Toplum

Cesaret ve Demokrasi Pandemisi

Bu yazıda Nimbus’un Yukarı teması çerçevesinde, Türkiye’de normalleşen korku iktidarının yerine demokrasinin normalleşmesi ...
Aidiyet

Ona Bir Oda Ver Baba

Aidiyet duygusu insanlığın sahip olduğu en eski duygulardan biridir hiç şüphesiz: Sahiplikten gelir. ...
Eylem

Düşünce(,) Ayağa Kalk

Geçtiğimiz ayın yazısında, gençliğin öz gücünden ve bu güce dair farkındalığın nasıl yaratılabileceğinden ...