Edebiyat

Alaylı Diyaloglar

Hikmet: Dünyayla ayartılan bu vücut, kendini yaratamayacak kadar umutsuz. Birkaç gün önce “hoşuma ...