Selim Cankara
Sosyal Demokrat. Nimbus'ta yazar çizer. Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler.