Abbas Vural
TOBB ETÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencisi. Alternatif evrende Kültür Bakanı. İşçi sınıfının, üretim araçlarının özel mülkiyetini lağvetmesi için uğraşıyor.
Sinema

“Umut” Üzerine

“Umut” gelişmekte olan Türkiye kapitalizminin sinemadaki ilk eleştirilerinden biri olma niteliğini taşımaktadır.