Nisyan ?

Ağustos 2020

The Lighthouse ve Yabancılaşma

The Lighthouse (2019), mistik ve mitik sembolizmiyle; denizin, izolasyonun ve deliliğin kıyısında sisli bir masal olarak izleyicilerin ...

Alaylı Diyaloglar

Hikmet: Dünyayla ayartılan bu vücut, kendini yaratamayacak kadar umutsuz. Birkaç gün önce “hoşuma gidiyor bundan dolayı yapıyorum” ...

Bellek: Ötekinin Siyasal Benlik Kavgası

Egemenin tipik bir fail psikolojisiyle yarattığı inkârla karışık mitomanik geçmiş anlatısı, nesnellik unvanıyla tarih mertebesine yükseltilirken ötekinin ...