Umut

Ocak 2022

“Umut” Üzerine

“Umut” gelişmekte olan Türkiye kapitalizminin sinemadaki ilk eleştirilerinden biri olma niteliğini taşımaktadır.

Umudun Değersizleşmesi Üzerine

Cumhuriyet’in ilanıyla beraber bu topraklarda umut, erişilebilen bir kavram haline gelmiştir. İnsanlar bir değer yarattığı takdirde karşılığını ...